021-28427551 | 09391694144

ما را دنبال کنید :

کد دستوری دزدگیر دستگاه

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

دزدگیر

فعال سازی قفل و آژیر

ARMON.رمز

غیر فعال سازی

ARMOFF.رمز

فعال سازی قفل ( بدون آژیر )

SARMON.رمز

مشاهده وضعیت

?ARM.رمز

تاخیر فعال سازی دزدگیر بعد از ۱۵ ثانیه

DTA:15#.رمز

پیدا کردن خودرو ( آژیر کشیدن دستگاه )

ALARM.رمز

استفاده از این قابلیت ها تنها برای آن دسته از کاربرانی که ردیاب ریموت دار رایان مدل ۱۰۰R و یا ۱۰۰RMB را تهیه کرده اند در دسترس می باشد.