021-28427551 | 09124524524

ما را دنبال کنید :

کد دستوری شنود داخل خودرو

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

شنود

فعال سازی

HEARSON.رمز

غیر فعال سازی

HEARSOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?BHEARS.رمز

این قابلیت تنها برای آن دسته از کاربرانی که دستگاه ۱۰۰MB و یا ۱۰۰RMB را تهیه کرده اند در دسترس می باشد.