فرم بازیابی نام کاربری و رمز عبور

کاربر عزیز و عضو محترم خانواده رایان :

نام کاربری و کلمه عبور اپلیکیشن و پنل کاربری شما اطلاعات مهمی است که مربوط به حافظت از اطلاعات فردی شما و صیانت از امنیت خودروی شماست. لذا اعلام نام کاربری و کلمه عبور تنها پس از استعلام اطلاعات و احراز مالکیت دستگاه و خودرو امکان پذیر می باشد.

واریز وجه

با توجه به اینکه استعلام اطلاعات زمانبر می باشد. برای بازیابی نام کاربری و رمز عبور هزینه این درخواست از شما دریافت می شود.

مبلغ واریزی : ۵۰،۰۰۰ تومان

شماره کارت :

۶۱۰۴-۳۳۷۳-۰۰۹۹-۲۶۶۴

شماره شبا:

IR150120020000008459447108

تصویر فیش واریزی را در فرم زیر بارگذاری کنید.

 

  

فرم بازیابی نام کاربری و رمز عبور