021-28427551 | 09124524524

ما را دنبال کنید :

کد دستوری باتری خودرو

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

هشدار قطع شدن باتری خودرو

فعال سازی

BATTERYON.رمز

غیر فعال سازی

BATTERYOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?BATTERY.رمز

حالت صرفه جویی ( مخصوص موتور سیکلت )

فعال سازی

EPON.رمز

غیر فعال سازی

EPOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?EP.رمز

با غیر فعال سازی حالت صرفه جویی، میزان مصرف به حالت معمولی و استاندارد باز می گردد.