021-28427551 | 09124524524

ما را دنبال کنید :

کد دستوری ادوات خودرو

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

یادآوری قفل نبودن درب های خودرو

فعال سازی

LOCKREMON.رمز

غیر فعال سازی

LOCKREMOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?LOCKREM.رمز

قفل اتوماتیک درب ها در سرعت بالای ۷۰ کیلومتر در ساعت

فعال سازی

AUTOLOCKON.رمز

غیر فعال سازی

AUTOLOCKOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?AUTOLOCK.رمز

صندوق

باز کردن درب صندوق ( صندوق پران )

TRUNK.رمز

شیشه خودرو

بالابر شیشه

WINDOWS.رمز

فلاشر در زمان باز بودن درب ها

فعال سازی

AFON.رمز

غیر فعال سازی

AFOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?AF.رمز