خودرو – USSD

کد دستوری ادوات خودرو

[qodef_elements_holder number_of_columns=”two-columns”][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
[/qodef_elements_holder_item][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”left” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”]
سامانه پیامکی ردیاب رایان
[/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]

یادآوری قفل نبودن درب های خودرو

[qodef_elements_holder number_of_columns=”three-columns”][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”فعال سازی” text=”LOCKREMON.رمز”][/qodef_elements_holder_item][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”غیر فعال سازی” text=”LOCKREMOFF.رمز”][/qodef_elements_holder_item][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”مشاهده وضعیت” text=”?LOCKREM.رمز”][/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]

قفل اتوماتیک درب ها در سرعت بالای ۷۰ کیلومتر در ساعت

[qodef_elements_holder number_of_columns=”three-columns”][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”فعال سازی” text=”AUTOLOCKON.رمز”][/qodef_elements_holder_item][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”غیر فعال سازی” text=”AUTOLOCKOFF.رمز”][/qodef_elements_holder_item][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”مشاهده وضعیت” text=”?AUTOLOCK.رمز”][/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]

صندوق

[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”باز کردن درب صندوق ( صندوق پران )” text=”TRUNK.رمز”][/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]

شیشه خودرو

[qodef_elements_holder][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”بالابر شیشه” text=”WINDOWS.رمز”][/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]

فلاشر در زمان باز بودن درب ها

[qodef_elements_holder number_of_columns=”three-columns”][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”فعال سازی” text=”AFON.رمز”][/qodef_elements_holder_item][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”غیر فعال سازی” text=”AFOFF.رمز”][/qodef_elements_holder_item][qodef_elements_holder_item horizontal_aligment=”center” vertical_alignment=”middle” hover_animation=”default”][qodef_info_box enable_animation=”no” enable_border=”yes” front_side_style=”dark” title=”مشاهده وضعیت” text=”?AF.رمز”][/qodef_elements_holder_item][/qodef_elements_holder]