021-28427551 | 09124524524

ما را دنبال کنید :

کد دستوری تنظیمات دستگاه

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

کلمه عبور دستگاه

تغییر کلمه عبور

#رمز جدید:PASSWORD.رمز فعلی

توجه !

تنها کاربر اول دستگاه قابلیت بازیابی و تغییر رمز دستگاه را دارد

مشخصات دستگاه (IMEI)

دریافت شناسه دستگاه

?IMEI.رمز

دریافت موقعیت به صورت آفلاین

دریافت موقعیت

GOOGLE.رمز

با ارسال این کد لینک نقشه برای شما ارسال می شود. همچنین سرعت و میزان باتری دستگاه از طریق همان پیام به شما اطلاع داده می شود.

تنظیمات مربوط به دریافت شارژ سیم کارت

شارژ سیم کارت

CREDIT.رمز

راه اندازی مجدد دستگاه

راه اندازی مجدد

RESET.رمز

تست سخت افزار

تست

$T@.رمز

ارتباط با سرور

فعال سازی ارسال اطلاعات به سرور

SERVERON.رمز

غیر فعال سازی ارسال اطلاعات به سرور

SERVEROFF.رمز

مشاهده وضعیت

?SERVER.رمز