021-28427551 | 09124524524

ما را دنبال کنید :

کد دستوری کنترلر دما

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

کنترلر دما ( مخصوص مدیریت سنسور دما )

فعال سازی

TEMPERATUREON.رمز

غیر فعال سازی

TEMPERATUREOFF.رمز

مشاهده وضعیت

?TEMPERATURE.رمز

تنظیم دمای حداقل و حداکثر

تنظیم دمای حداکثر

TEMPERATUREMAX:20.3#.رمز

مشاهده وضعیت دمای حداکثر

?TEMPERATUREMAX.رمز

تنظیم دمای حداقل

TEMPERATUREMIN:40.5#.رمز

مشاهده وضعیت دمای حداقل

?TEMPERATUREMIN.رمز

کاربرد سنسور کنترلر دما عمدتا در خودروهای باری یخچال دار می باشد.

استفاده از این قابلیت تنها برای آن دسته از کاربرانی که سنسور دما نصب کرده اند، مقدور می باشد.