کنترلر دما -USSD

کد دستوری کنترلر دما

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

کنترلر دما ( مخصوص مدیریت سنسور دما )

تنظیم دمای حداقل و حداکثر

کاربرد سنسور کنترلر دما عمدتا در خودروهای باری یخچال دار می باشد.

استفاده از این قابلیت تنها برای آن دسته از کاربرانی که سنسور دما نصب کرده اند، مقدور می باشد.