هشدار -USSD

کد دستوری هشدار های دستگاه

 استفاده از سرویس پیام کوتاه (اجرای کدهای USSD)

 

  • کد مربوط به هر دستور را از طریق پیامک به شماره سیم کارت داخل ردیاب ارسال کنید.
  • در صورتی که کد ارسال شده صحیح باشد، نتیجه از طریق پیامک به شما اطلاع داده می شود.

 

 

تذکر

 

  • تمام حروف انگلیسی بزرگ نوشته شود.
  • دستورات را بدون فاصله و پشت سر هم بنویسید.
  • منظور از ” رمز “، همان ” کلمه عبور ” شش رقمی (یا بیش از ۶ رقم ) است، که هنگام ثبت دستگاه در سامانه ردیابی رایان تعیین نموده اید.
سامانه پیامکی ردیاب رایان

هشدار سرعت

حمل غیر مجاز ( حمل با جرثقیل )

روشن شدن خودرو

در صورت فعال شدن این قابلیت، بعد از روشن شدن خودرو پیامکی حاوی لینک نقشه برای کابر اول دستگاه ارسال می شود

خاموش شدن خودرو

در صورت فعال شدن این قابلیت، بعد از خاموش شدن خودرو پیامکی حاوی لینک نقشه برای کابر اول دستگاه ارسال می شود